zondag 13 december 2020

Vierde kerstverhaal….Mara… oftewel een moeder op de vlucht met 5 kids…en hoe het verder ging.

Vierde kerstverhaal….Mara… oftewel een moeder op de vlucht met 5 kids…en hoe het verder ging.

Afgelopen week werd ik geconfronteerd met het feit dat verschillende professionele instanties hun werk doen zonder overleg met elkaar en de gevolgen daarvan wel eens rampzalig kunnen zijn. Ze bedoelen het allemaal goed en als een van hen eerder dus DIRECT had gehandeld was veel leed voorkomen.

De enige instantie die DIRECT handelde en heel veel leed voorkwam was het consuminderhuis… eigenlijk onze sponsors dus JULLIE…en ik ben ziek geweest van het feit hoe kantje boord het is geweest… Lees en huiver….

Mara… op de vlucht met 5 kinderen vanuit het noorden des lands naar het zuiden. De trouwe lezers kennen al een stuk van het verhaal. Mara vroeg half november een bijstandsuitkering aan. Daarbij moet je heel wat overleggen o.a. alle inkomensgegevens van de laatste drie maanden met de bijbehorende relatienummers en bewijsstukken. Als je op de vlucht bent denk je daar niet aan om die mee te nemen.

Dan denk je aan je paspoort en wat kleren... vooral voor de kids en de bedden waarin ze moeten slapen… Dan denk je aan geld voor de eerste maand huur en de borg… Het ontbrak Mara dan ook aan de gevraagde stukken die nog ergens in het noorden liggen en ze de relatienummers niet kon achterhalen.

De sociale dienst stuurde een schriftelijk verzoek naar Mara om alsnog de ontbrekende stukken aan te leveren… Een mevrouw van de sociale dienst heeft persoonlijk de brief in Mara’s brievenbus gedaan….bleek later. Nee aanbellen of kloppen dat doen ze niet. En ja….Mara reageerde niet binnen de gestelde termijn…

 Misschien twee dagen de brievenbus niet nagekeken Mara? Misschien even opzij gelegd of over het hoofd gezien wie zal het zeggen… Hoe kon zoiets nou gebeuren he…Mara???

 Nou... als je aan het overleven bent met kinderen die helemaal uit hun huisje zijn. Naar school moeten en dus aangemeld… de kleren gewassen zonder wasmachine, geen meubels… alleen een oude bank en twee bedden voor zes personen. Amper voedsel in huis en hoelang nog en de wanhoop toeslaat…Mara niet slapen kan omdat in de nacht alles nog donkerder lijkt…je zoooooo moe bent en kapot… omdat je o.a. niet weet waar de luiers van morgen vandaan moeten komen?


Hoe dat kan gebeuren dat de post even bleef liggen? Natuurlijk onvergeeflijk en stom alhoewel… Heel Nederland inclusief ikzelf kan dat volgens mij begrijpen  alleen de sociale dienst begrijpt dat niet en wijst met een beschuldigende vinger naar Mara….Ze werd dan ook gestraft en de aangevraagde uitkering werd afgewezen!

 De schriftelijke afwijzing vond ze WEL in haar brievenbus?…Ra ra… was de reactie van de sociale dienst.

Nou heel begrijpelijk want toen had ons consuminderhuis een hele hoop rust gebracht met meubels en voedsel…en kon ze wellicht verder denken dan hoe aan voedsel te komen voor de kids en was ze misschien weer in staat verder de trap van de flat af te denken naar de brievenbus bij de hoofdingang?

Mara belde direct op naar de betreffende ambtenaar die de beslissing had genomen. Mara moet nog leren niet heet van de naald na het lezen van een dergelijke brief te reageren of misschien een cursus “nederig spreken” volgen… als die al bestaat.

 Ik was toevallig bij het telefoongesprek omdat wij (onze mannen) de pracht keukenkast op dat moment brachten. En och… haar toon viel wel mee…al moet ik zeggen dat ik er ook wel iets van kon op die leeftijd…

 Ik kon Mara een beetje kalmeren en nam direct contact op met een bij mij bekende mevrouw van de cliëntenraad die contact opnam met de betreffende ambtenaar en hoorde hoe boos hij was en zo niet wenste aangesproken te worden en dat de brief met de vraag naar de aanvullende stukken toch echt in de brievenbus was gedaan en de termijn van reageren toch echt was verlopen en ze de afwijzing uitkering wel in de brievenbus vond en de vraag naar de aanvullende stukken niet en de brievenbus bla bla bla bla…de regels bla bla…

Er kwam weer een brief naar Mara die ze direct vond(ze heeft geleerd) en waarmee ze opnieuw een bijstandsuitkering aan kon vragen en het leek haar wijs de aanvraag deze keer pas in te dienen als ze van drie maanden alle gegevens boven water kon halen en dat was vanaf half september. Haar nieuwe aanvraag vulde ze al in maar kon half december pas op de post. Dat ze daardoor een maand geen inkomen zou hebben (dus ruim 1000 euro schuld) was onvermijdelijk want de sociale dienst stond op zijn strepen en ook begrijpelijk…en Mara leek deze manier de beste...en danste ze de tango, zoals wij dat noemen…Dat is wellicht les een van de cursus nederigheid? Het zou zomaar kunnen….

Ondertussen bleef ons consuminderhuis lichtpuntjes brengen om de moed erin te houden…. zoals lampen ophangen en de bedden in elkaar zetten en een kerstboom met ballen brengen die de inmiddels gearriveerde moeder van Mara met de kinderen opzette… Die moeder oftewel oma was een baken van rust en even zo nodig. Ze blijft zolang het nodig is heeft ze me vertelt. Oma was in haar arbeidsverleden 32 jaar verpleegkundige geweest en inmiddels zijn haar knieën versleten en verder veel artrose maar ze kan troosten en meedenken en kinderen kunnen in haar enorme armen en tegen haar mega borst schuilen heb ik gezien…

Oma had de zaak nog ingewikkelder gemaakt door van haar AOW een beetje geld over te maken op de bankrekening van Mara en daar moest Mara verantwoording over afleggen naar de sociale dienst die inzage in bankrekeningen wil en ondertekende verklaringen van de eventuele gever en zou het bedrag gekort worden als ze een bijstandsuitkering kreeg anders ben je fraudeur. Je moet schenkingen dan ook altijd aangeven. Alleen gekregen tassen  boodschappen staan niet op bankrekeningen…

Waar staan we nu? De sociale dienst die niet per omgaande de nieuwe aanvraag bijstandsuitkering van Mara binnen kreeg…en zich wellicht ondertussen van alles afvroeg…nou ja…trek je eigen conclusie.

Overal in den lande werkt “Veilig Thuis” als er sprake lijkt te zijn van kindermishandeling of ouderen mishandeling huiselijk geweld of verwaarlozing. Als kinderen zonder ontbijt naar school komen of altijd honger hebben… kortom geen veilig thuis. Iedereen kan een melding plaatsen… een buurvrouw familie, de school of… professionele hulpverleners.

Afgelopen donderdagmiddag 10 december was ik voor de tweede keer met Mara bij de LIDL. De kasten waren leeg en ze had alleen nog rijst met ketjap en een half pak melk. Een winkelwagen was al vol en de tweede waren we aan het vullen toen Mara werd gebeld. Ik hoorde haar heel kalm antwoorden en uit het gesprek bleek dat mensen van een instantie onaangekondigd aan de deur stonden. Ik belande in een paniekerig gevoel en toen Mara aangaf dat ze in de LIDL was en niet direct weg kon en ze een nieuwe afspraak moesten maken heb ik het heft en de telefoon in handen genomen…

“Veilig thuis aan de lijn die zich zorgen maakte over de kinderen en hun moeder die geen inkomen had en nog steeds geen aanvraag indiende,” vertelde een meneer nors.. Ze stonden met drie mensen aan de deur om onaangekondigd te controleren en eventueel in te grijpen…  een mevrouw en twee heren. Ik vertelde dat Mara binnen tien minuten thuis zou zijn en meneer vertelde dat het niet zeker was of ze nog zolang in de kou wilden staan.

Als inboedel en voedsel of inkomen ontbreekt moeten kinderen per direct naar tijdelijke pleeggezinnen wist ik uit ervaring… Ik heb Ron onze chauffeur gebeld die buiten de LIDL stond en die heeft zonder verder vragen Mara direct naar huis gebracht. Oma werd naar de LIDL verhuisd en nam een winkelwagentje over. We hebben de boodschappen in dozen gepakt en oma met de dozen achter de voordeur van de flat gezet… We zijn weggereden en in mijn hoofd klonken de woorden van Mara…van die ochtend:

 “We hebben het zo mooi gemaakt Annemiek.” “Alles is schoon en op de plaats. Die extra keukenkast is geweldig en kon alles opgeruimd worden.” En ik dacht met dichte keel aan de kerstboom en de slingers rond de deur en de bedden met toebehoren. En het keukenspul en ik heb thuis gekomen trillend een kaarsje aangestoken en een gebedje gestuurd naar “Hij die de sla laat groeien.” Wetende dat het vijf voor twaalf was geweest….En had God al niet eerder ingegrepen door al twee keer mijn aanwezigheid te plannen op cruciale momenten in het gezin!

De ochtend erna op vrijdag de 11e heb ik Mara gebeld en gevraagd hoe het was gegaan. De mensen van "Veilig Thuis" waren verbaasd geweest hoe goed ze het voor elkaar had en terwijl oma de dozen voedsel de trap opsjouwde was de keukentafel voller en voller geraakt met mandarijntjes en groente brood en kaas, potten en blikken en zakken aardappels en en….daar kan je oma voor lopen laten.

De mensen van “veilig thuis” hadden geholpen met de nieuwe aanvraag bijstandsuitkering en kijken verder mee in het gezin en dat is heel goed. Geen moeder is volmaakt en zeker niet als de spanning zo hoog oploopt en de druk zolang teistert….

Ze weten bij “Veilig Thuis” dat het consuminderhuis meekijkt en vooral meehielp vanaf het eerste moment dat we van mevrouws bestaan wisten tot het gezin in veilige haven is beland. Mijn zakelijke stem aan de telefoon heeft denk ik wel vertrouwen gegeven en wel meer… denk ik… nondeju. En het zicht van “Veilig Thuis” op ons werk in het huis van Mara heeft voorkomen dat haar gezin uit elkaar valt. Of Mara dit beseft daar praten we niet over en ze zegt dat ze elke dag voor me bid… Dat kan ze beter voor de sponsors doen waardoor ik kon helpen en is mijn hart zo vol van dankbaarheid…

Annemiek 

En hoe het met Selma is vergaan? Wonderen bestaan niet zal je denken maar Selma weet beter. Het schildersbedrijf van Gian Ernes Heerlen draagt al jaren onze organisatie een warm hart toe en steunt al even lang mijn kerstactie. Meneer Ernes volgt trouw mijn mijmeringen en kwam door het verhaal van Selma op een idee. Op de zaak stond een IMAC computer en Gian stuurde een mail met o.a. de volgende tekst: 

Kan ik Selma of wie dan ook, daar ga jij over, een plezier doen met een weliswaar oude, maar absoluut nog goed functionerende iMac computer? Hij staat hier en ik kan hem op marktplaats verkopen maar ik weet dat ik misschien iemand hiermee gelukkiger kan maken die jij onder je vleugels hebt.”

Vervolgens heb ik Selma gebeld omdat ik weet dat ze om weer aan het werk te kunnen, een computer moet hebben om weer als projectontwikkelaar met micro green te starten. Het schijnt een speciale computer te moeten zijn en weet ik veel van computers. Ik hoorde hoe ademloos ze was na mijn woorden en ze vroeg of ze op de scooter die PC kon halen en welke het was en en… Verliefd op een PC plaagde ik haar nog. Ik beloofde met de goede gever te mailen en hij en ik besloten voor de veiligheid dat meneer Ernes de PC zelf zou brengen wanneer het hem paste. Meneer Ernes kreeg de gegevens van Selma die opeens een andere voornaam had (pseudoniem) en heb ik aan Selma dit verhaal doorgeseind.

Anderhalf uur later heb ik haar om te plagen een appje gestuurd of meneer al had gebeld. We lachen veel samen en dat plagen kon bij haar wist ik… al had ze het eerst niet door. Een uur later belde ze op of ik wist welke computer en heb ik het woord IMAC genoemd waarna ik alleen maar OOOOOOOHH hoorde en niets meer. Ze is de trap afgerold naar haar zoon zijn kamer en hebben ze in ongeloof gestaan omdat net die zeldzame PC zou komen die ze nodig hebben voor het op te richten project…en de zoon internet was aan het afstruinen om erachter te komen hoeveel zoiets kostte waar ze geen geld voor hadden. Ze hadden niet eens geld voor brood...

Selma weet dat ik niets van computers weet dus vroeg ze nog eens of meneer ECHT de woorden IMAC had genoemd? "Zoiets," vertelde ik haar en dat Meneer Ernes nog een foto had gestuurd van de PC en die had ik (natuurlijk met opzet) tot het laatste bewaard als dessert of zo…

“WAT! “Stuur door!” beval Selma… “Waarom is hij er nog niet?” “Moet de foto met de post of zo?” “Nee met de boot!” was mijn app reactie. Ze heeft gelachen en gehuild en de zoon is nog steeds van de wap van ongeloof en blijdschap… waar hij volgens Selma een tik van opliep. Die nacht bracht een nachtmerrie voor Selma over computers die net weer om de hoek verdwenen of zo…

De volgende ochtend belde ik haar weer of ze een rode loper had voor meneer Ernes  en in de middag is meneer gekomen. Nee... niet op een wit paard. Een ridder op een wit paard zou minder welkom zijn geweest dan meneer Ernes heb ik begrepen. Hij is met gepastheid welkom geheten en werd bijgepraat over wat in de mijmering niet had gestaan. Over computers en zo… weet ik veel. Ze blijven in contact…louter platonisch uiteraard.

Selma en haar zoon zijn direct aan de slag gegaan en heeft al een digitale bespreking plaats gevonden oftewel een webconferencing. Afgevaardigden van gemeente Heerlen Maastricht en Venlo waren “aanwezig” en Selma natuurlijk die als projectontwikkelaar het project gaat starten… Natuurlijk weet ik meer maar dat is nog geheim en zal ik direct aan jullie mededelen als Selma groen licht geeft.…

En nu de financiële situatie van Selma en haar zoon op dit moment…Selma heeft een bijstandsuitkering die top gekort wordt tot 770,00 euro per maand omdat haar zoon bij haar inwoont die geacht wordt te werken en maandelijks 350 euro kostgeld behoort af te dragen. Omdat de zoon uit de horeca komt en door corona geen werk daarin vind probeert hij alle mogelijke ander werk te vinden en soms heeft hij een dag of wat iets van het uitzendbureau. Selma leert hem razendsnel in zodat hij mee kan werken bij haar toekomstig project.

Selma betaald de volle mep huur voor haar woning 730,00 euro rechtstreeks via de bijstand aan haar verhuurder en blijft 40 euro over voor de zorgverzekering internet de energieprovider, eten en spriet voor haar scooter. De sociale dienst werkt altijd een maand achteraf en zal na de bewijsstukken bekeken te hebben hoe weinig zoonlief binnenbracht het tekort van de vorige maand aanvullen. Tot nu toe deden ze dat niet want ze hebben achterstand die nog oploopt door de Kerst en veel vrije dagen.

We hebben een doos of twee houdbaar voedsel gebracht naast de broodlijn en de uiterste datum producten waar niets mis mee is. Ik heb haar aangeraden de energieprovider en internet te bellen om aan te geven dat ze tijdelijk wanbetaler is en waarom... voordat ze haar afsluiten van stroom en gas. De belastingdienst afdeling toeslagen houd de boot af omdat door het wisselende werk van de zoon geen mens weet wat het exacte inkomen van de twee zal zijn na verrekening… Komende woensdag komt de mevrouw van de cliëntenraad naar Selma. Ik heb haar gevraagd mee te kijken…

Het goede bericht is nog steeds het wonder van de IMAC computer en het feit dat Selma van de sociale dienst niet hoeft te solliciteren omdat ze bezig is met de start van het uniek voor Nederland project al heeft ze op het moment geen cent te makken…  we houden Selma en haar zoon aan het eten en de hoognodige kleding en willen natuurlijk met Kerst even wat extra doen met boodschappen vooral voor Mara en de kids…en de honderden anderen onder onze vleugels…

 Help je me mee?… niets blijft aan de strijkstok hangen, daar zorg ik persoonlijk voor… Onze bankrekening is: IBAN NL14 RABO 0173 6589 03 van Consuminderhuis Parkstad. Zet er maar Kerstactie bij….
Of probeer de link:
Makkelijk betalen via deze betaallink ("Tikkie" van de BunqBank).

Een dankbare Annemiek die weet hoe zwaar ze het hebben….